top of page

Ridgruppernas nivåer

Nivåindelning
Ledgrupp steg 1
Mål i ridningen: Korrekt tygelfattning. Kunna starta, stanna och styra sin häst.
Balansövningar. Träna på lättridning. Börja rida utan ledare i skritt och trav. Gå
igenom hur man håller fördelningen. Ridvägar i skritt: rätt upp, snett igenom,
vänd över ridbanan. Börja med skritt och travbommar i lätt sits. Rida ute med
ledare i skritt och trav. Man ansvarar själv för att någon leder hästen så
länge ridläraren tycker att det behövs.
Ledgrupp steg 2
Mål i ridningen: Rida utan ledare. Kunna rida lätt. Träna nedsittning utan
stigbyglar, prova på galopp, ridvägar i skritt: halvt igenom, volt tillbaka. Träna
på att hålla fördelningen. Trava över bommar i lätt sits. Rida ute med ledare i
skritt och trav.
Ledgrupp + steg 1
Dressyr:  Börja träna på galopp tillsammans. Gå igenom hur man byter
sittben.  Ridvägar: stora volterna, byt om volt. Träna på att hålla fördelningen
utan ridläraren säger till.

Hoppning: Kunna rida travbommar i lätt sits och lättridning. Prova på
travhoppning.
Uteridning: Öva på att rida ute i skritt och trav utan ledare.
Ledgrupp + steg 2
Dressyr: Kunna byta sittben och veta vilket som är rätt nedsittningsben.
Galoppera i grupp på fyrkanten. Kunna hålla fördelningen i skritt och trav utan
att ridläraren säger till. Ridvägar: volta, serpentin med tre bågar.
Hoppning: Rida bana med travbommar/travhinder. Prova på att hoppa i
galopp på raka spår.
Uteridning: Kunna rida ut i skritt och trav utan ledare med ridläraren
gåendes. 
Nivå 1
Dressyr: Påbörja galopp på volterna. Kunna sitta ner i trav utan stigbyglar.
Själv kunna se om man är på rätt nedsittningsben och rätta till det. Ridvägar:
Vänd igenom volten. Kunna rida samtliga ridvägar i trav. Börja träna korrekt
galoppfattning.
Hoppning:  Kunna hoppa hinder på rakt spår i trav och galopp. Stå i god
balans i lätt sits.
Uteridning: Träna på att rida ut i skritt och trav med ridläraren till häst.
Nivå 1 + 
Dressyr: Kunna galoppera på volter samt hålla fördelningen i alla gångarter.
Börja galoppera utan stigbyglar. Påbörja ställning och sidförande skänkel.
Börja med nedsittning med stigbyglar.
Hoppning: Kunna hoppa hinder i följd och enklare vägar i galopp.
Uteridning: Kunna rida ut i skritt och trav med ridläraren till häst.
Nivå 2
Dressyr: Kunna galoppera utan stigbyglar på volt och fyrkantspår. Börja med
framdelsvändning och enklare skänkelvikning. Träna nedsittning med
stigbyglar. Samband mellan framåtdrivande och förhållande hjälper. Kunna
korrekt galoppfattning.

Hoppning: Börja hoppa studs. Kunna hoppa enklare bana (”huset”). Börja
byta varv över hinder på medellinjen i trav.
Uteridning: Träna på att rida ut i alla gångarter med ridläraren till häst.
Nivå 2 +
Dressyr: Fortsätta med skänkelvikning. Kunna rida flera typer av hästar.
Kunna sitta ned med stigbyglar. Jobba vidare med samband mellan
framåtdrivande och förhållande hjälper. Gå igenom och träna på vändande
hjälper.
Hoppning: Börja hoppa på volt (hindret på långsidan) Börja byta varv över
hinder på medellinjen i galopp. Kunna hålla tempo och rythm över flera hinder.
Uteridning: Rida ut i alla gångarter
Nivå 3
Dressyr: Rida olika storlek på volter i skritt och trav. Träna på tempoväxlingar.
Gå igenom halvhalt. Träna böjning. Kunna vändande hjälper. Börja med
galoppfattningar från skritt. Förfina hjälperna. Träna halvhalt. Träna på att
utföra sidvärtsrörelser i skritt och trav i nedsittning med och utan stigbyglar.

Hoppning: Räkna galoppsprång mellan hinder, relaterade avstånd. Börja
träna på att känna om det är rätt eller fel galopp. Räkna och reglera
galoppsprång raka spår. Träna vidare på att känna om det är rätt eller fel
galopp.
Uteridning: Rida ut i alla gångarter
Nivå 4
Dressyr: Träna på att rida hästen i form.  Anpassa övningar-lösgörande. Mer
individuell undervisning. Kunna utföra tempoväxlingar i god balans. Kunna i
balans växla mellan nedsittning och lättridning. Sidvärtsrörelser på böjda spår.
Förbereda bakdelsvändningar.
Hoppning: Bana med relaterade avstånd. Börja påverka hästen att landa i rätt
galopp. Träna vidare på att känna om det är rätt eller fel galopp. Hoppa
stigsprång. Hoppa kombination. Kunna känna skillnad på rätt och fel galopp.
Träna anridningsteknik. Prata om avsprångspunkt. Hoppa hinder på volt
(hindret på medellinjen).
Nivå 5

Dressyr: Fortsättning hästens form på olika typer av hästar. Träna på
lösgörande arbete. Veta vilka övningar man kan använda för att lösgöra
hästen. Hörnpasseringar. 15 m volter i trav.  Kunna utföra korrekta halvhalter.
Kunna utföra olika lösgörande rörelser med bibehållen sits och balans. Öva
delar ur LC:1 program samt framridning inför programridning Hästen på tygeln
– ändamålsenlig form. Vändning på cirkelbåge i trav och galopp på ett korrekt
sätt. Påbörja samling. Påbörja bogen in/tagen bakdel. Påbörja skolorna. 10m
volter i trav på ett korrekt sätt. Jobba vidare med bogen in/tagen bakdel.
Påverka fram och bakdel. Arbeta vidare med skolor.
Hoppning: Kunna påverka hästen att landa i rätt galopp. Hoppa serier. Hoppa
olika typer av hästar. Gymnastikhoppning och betydelsen av den.

Education

2015-2017

University Name

This is your Education description. Concisely describe your degree and any other highlights of your studies. Make sure to include relevant skills, accomplishments, and milestones gained. Don’t forget to adjust the timeframe in the subtitle.

2011-2014

University Name

This is your Education description. Concisely describe your degree and any other highlights of your studies. Make sure to include relevant skills, accomplishments, and milestones gained. Don’t forget to adjust the timeframe in the subtitle.

2007-2010

University Name

This is your Education description. Concisely describe your degree and any other highlights of your studies. Make sure to include relevant skills, accomplishments, and milestones gained. Don’t forget to adjust the timeframe in the subtitle.

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page