top of page
Untitled

Solceller producerar elen på vår miljövänliga anläggning

Vårt miljötänk
Lokala cirkulära kretslopp!
Samverkan med grannarnas spannmålsodling möjliggör naturlig gödsling av grödor på minsta möjliga avstånd.
Vår solcellsanläggning producerar mer än 40.000kwh per år och vi är därmed mikroproducenter som levererar förnybar miljövänlig el till Göteborg Energi.
Vi har byggt naturlig självdragsventilation för att säkerställa miljövänlig luftväxling. 
Belysningen i stallet har timer för att spara onödig förbrukning.
Våra fika- och omklädningsrum har dörrstängare som hjälper till att behålla värmen inne i rummen.
Var snäll mot din egen framtid - välj en miljömedveten ridskola!

bottom of page