top of page

Villkor för ridning på Stall Adams grupplektioner

Du behöver vara i tid till din ridlektion, minst 30 min innan bör du vara omklädd på stallet. Du måste vara beredd att själv göra iordning hästen/ponnyn innan lektionens början. Kommer du för sent kan du komma att nekas ridning. Vi kan inte acceptera att gruppen måste avstå från del av sin ridtid på grund av att någon inte hinner sadla klart.

Återbud/Igenridningar
Återbud till ridlektion ska ske snarast möjligt för att vi ska kunna planera hästarnas motion på allra bästa sätt. Igenridning kan tyvärr ej erbjudas.

SJUKINTYG
Det går inte att "sjukskriva" sig från ridlektionerna.
Om du råkar ut för något som gör att du missar många lektioner eller inte kan rida resterande del av terminen kan du säga upp din plats med sjukintyget som underlag och du kan spara återstående gånger upp till ett år. Återbetalning av någon ridavgift kan däremot inte ske.
Sjukintyget skall vara oss tillhanda inom 7 dagar efter inträffad skada, samt att det tydligt ska framgå från/till vilket datum sjukintyget gäller.
Det är viktigt att du AVBOKAR lektionerna du missar i tid. Annars kan hästarna inte fördelas optimalt och någon kanske blir stående hela kvällen. Du som inte avbokat din lektion och uteblir från ridningen debiteras en administrativ avgift för varje tillfälle på 70kr.

 

RIDAVGIFTEN
Ridavgiften faktureras i förskott en gång per termin. Då vi tillämpar förskottsbetalning är det mycket viktigt att du betalar din ridavgift i tid för att inte nekas häst till din ridlektion.
Ridavgiften skall vara Stall Adam tillhanda senast på fakturans förfallodag. Vi tar ut en påminnelseavgift på 50 kr om ridavgiften inte betalas i tid. Vi erbjuder faktura via e-post. Naturligtvis kan du få din faktura på papper med vanlig post och då tillkommer en faktureringsavgift om 50kr.

Uppsägning av plats i lektionsgrupp.

* Uppsägning av ridabonnemang skall ske skriftligt till ridlektionsbokning@gmail.com senast 30 dagar före respektive periods start.

* Vid uppsägning senare, men innan terminsstart, debiteras full termin.
Observera att utebliven betalning inte accepteras som uppsägning. Du kommer att få en bekräftelse på att din uppsägning är registrerad. Spar ditt skickade mail till du fått bekräftelsen. Var noga att uppdatera din e-postadress till oss så du inte missar något viktigt i onödan

 

Olycksfallsförsäkring

För att få rida hos oss måste du vara medlem i Stall Adams Ryttarförening och åtnjuter därigenom en kollektiv olycksfallsförsäkring genom Svenska Ridsportförbundet. Du blir medlem genom att betala din faktura till föreningen, observera att det är ett annat bankgiro än det till ridskolan. Kontrollera även att du har rätt OCR för att betalningen ska loggas in automatiskt och du ska slippa onödiga påminnelser. Medlemskap ingår alltså inte i den ordinarie ridavgiften.

Viktig information

Stall Adams Ryttarutveckling är en småskalig verksamhet med känsla för god hästomsorg och bästa tänkbara välfärd för hästarna. Vi driver tillsammans med Ryttarföreningen ridskola och tävlingsverksamhet för våra medlemmar. Våra priser är beräknade för att få allt att gå ihop men samtidigt hålla priserna så låga som möjligt. Lektionspriserna är alltså beräknade på att alla skall rida på sin anvisade ridtid varje vecka. När ni inte kan rida er lektion en vecka så har verksamheten ändå samma kostnad för hästar, personal och anläggning. Går man på andra typer av kurser t.ex via ett studieförbund så kan man aldrig ta igen en missad lektion och får ändå betala. Vi hoppas på er förståelse och att ni delar vår vision om ryttarutveckling i harmoni med hästen.

bottom of page